Back to All Events

Alle tiders kvinner - Appell i biblioteksparken / Blå Grotte

Kvinnedagen har en naturlig plass i Fredrikstad sin 450 årsmarkering.

Bli med til biblioteksparken for appell, utdeling av feminstprisen og bekransning av Katti Anker Møller Klokken 17. 00.

Deretter, går vi samlet til Blå Grotte der vi i samarbeid med Fredrikstad 450 år viser "Alle tiders kvinner".

En historisk sangforestilling av vokalensamblet KoDa.

Underveis i forestillingen, vil Rania Maktabi og Malin Krå Simonsen gjennom sine appeller knytte dagens utfordringer til de utfordringer kvinner har hatt gjennom Fredrikstad sin 450 års lange historie.

Arrangør: 8 mars komiteen i Fredrikstad