Back to All Events

FOLKEMØTE: HVA SKJEDDE MED FLYKTNINGENE SOM KOM TIL ØSTFOLD? - Litteraturhuset i Fredrikstad

FOLKEMØTE: HVA SKJEDDE MED FLYKTNINGENE SOM KOM TIL ØSTFOLD? - Litteraturhuset i Fredrikstad

Torsdag 29. september 2016
Klokken : 19:00 - 20:30

Pris: Gratis
Sal: Egalia
Arrangør: Høgskolen i Østfold

Mens EU-toppene sliter med å få medlemslandene med på en felles løsning for å stanse eller begrense strømmen av flyktninger og økonomiske migranter, har flere land allerede bestemt seg for å gjeninnføre en eller annen form for grensekontroll. Hva skjedde med de som kom til Østfold?

Franck Orban, sikkerhets- og politisk ekspert ved HiØ, innleder og er ordstyrer.

Anette Walstad Enes fra SSB legger en rekke fakta på bordet om hva og hvem vi snakker om når vi bruker begreper som «flyktning», «asylsøker» og «migrant.». Anette Enes jobber med statistikk og analyser som kartlegger  integreringsarbeidet i norske kommuner.

Regiondirektør Siv Kjelstrup i regionkontor Indre Østland for UDI forteller om hvordan flyktningestrømmen håndteres nasjonalt, hva som er gjort og hva prognosene viser. Det blir lagt frem et regionalt perspektiv på flyktningeproblematikken gjennom en lokal politiker fra Østfold.

 Kirkens bymisjon fortelle om hvordan de hjelper nyankomne flyktninger og asylsøkere.