Back to All Events

HANS NIELSEN HAUGE - Litteraturhuset i Fredrikstad

Onsdag 28. september 2016
Klokken : 18:00 - 20:30

Pris: Gratis
Sal: Thygesen
Arrangør: Høgskolen i Østfold

Helaften om Hauge. Først vil Arve Neggard se på Hans Nielsen Hauge i et politisk perspektiv og finne likheter og forskjeller mellom Hauge og andre aktører i samfunnskritisk europeisk protestantisk kristendom. Deretter vil Hans Petter Hermansen foredra konsekvensene av Hauges liv og virke for det sosiale, kulturelle, religiøse og politiske liv i gårsdagens og dagens Norge. 

Hans Nielsen Hauges samfunnskritikk

Hans Nielsen Hauge i et politisk perspektiv. Hauges tekster settes inn i en historisk og samtidsmessig sammenheng, for å finne likheter og forskjeller mellom Hauge og andre aktører i samfunnskritisk europeisk protestantisk kristendom.

Arve Negaard er høyskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Der har han undervist i organisasjonsteori, etikk, økonomi og kvalitetsledelse. Negaards forskning har hovedsakelig vært knyttet til organisasjonsutvikling i kommunesektoren. De siste årene har folkehelseforskning hatt et ekstra fokus.

Hans Nielsen Hauges rolle i norgeshistorien  

Kortsiktige og langsiktige konsekvenser av hans liv og virke for det sosiale, kulturelle, religiøse og politiske liv i gårsdagens og dagens Norge.

Hans Petter Hermansen er førstelektor ved Høgskolen i Østfold der han underviser ved Avdeling for lærerutdanning.

Det blir debatt etterfulgt av foredragene der Jorunn Wendel, tidligere prest i Metodistkirken i Fredrikstad, deltar.

Later Event: September 28
Kjerring! - Speilet