Back to All Events

BARNS STEMMER OM VOLD I NÆRE RELASJONER – HVA KAN VI LÆRE? - Litteraturhuset i Fredrikstad

BARNS STEMMER OM VOLD I NÆRE RELASJONER – HVA KAN VI LÆRE? - Litteraturhuset i Fredrikstad

Mandag 26. september 2016
Klokken : 19:00 - 20:00

Pris: Gratis
Sal: Thygesen
Arrangør: Høgskolen i Østfold

Bare barn vet hvordan det er å være barn. Ann-Kristin Johansen har i sitt doktorgradsarbeid tatt dette på alvor. Hun har observert dommeravhør av barn som har fortalt om volden de har opplevd hjemme. Volden disse barna forteller om er gjentagende og grov. Voldsopplevelsene fratar barna tryggheten og krenker deres grenser og integritet.

I dette foredraget vil Johansen presentere en analyse av dommeravhørene som viser at barn på ingen måter er passive vitner, men at de tenker, vurderer og handler – noen ganger for å beskytte mor, og andre ganger for å beskytte seg selv og sin egen integritet.

Ann-Kristin Johansen er PhD student i Psykologi ved NTNU i Trondheim, og er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun forsker på barn som lever med vold og hvordan hjelpeapparatet møter og arbeider med barn med voldsopplevelser. Hun er tidligere utdannet vernepleier og familieterapeut, og har bred erfaring i å arbeide med voksne kvinner og barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.