Back to All Events

BARN I MULIGHETSSAMFUNNET - Litteraturhuset i Fredrikstad

Hvordan klarer vi å oppdra barn i dagens stressede tidsklemme? Hva er egentlige barnas grunnleggende behov, og hvordan hjelper vi barna til å utvikle seg til trygge voksne? Hva må til for at du skal være en trygg oppdrager, og hva du må prøve å unngå?

Anders Lindskog er dobbeltspesialist i psykologi og sexologi og forfatter av boka Barnedesign. Han viser med humor og kjærlighet hvordan vi bevisst og ubevisst påvirker utviklingen av våre barn gjennom hele oppveksten.