Back to All Events

UNNI WIKAN – OM ÆRE

Mandag 9. mai 2016
Klokken : 19:00 - 20:00

Pris: 100
Sal: Egalia
Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad

Billetter

Hva betyr ære? Det fins ikke ett æresbegrep, det fins mange. Hvordan møter vi en æreskultur som skiller seg fra den norske? I tradisjoner med æresdrap er ære et kollektivt fenomen, ikke et spørsmål om et enkelt individ. Sett i lys av flyktningstrømmen og migrasjon – hvordan vil dette begrepet påvirke samfunnet vårt i fremtiden?

I flere år har Unni Wikan skrevet en rekke kronikker og artikler om ære. I denne boken belyser hun ulike sider ved det muslimske æresbegrepet, og hun diskuterer æresdrapet som en konsekvens av dette.

Det fins ikke ett æresbegrep, det fins mange. I tradisjoner med æresdrap er ære et kollektivt fenomen, ikke et spørsmål om et enkelt individ. Slekta har felles ære, og æren omsettes i materielle goder og respekt, som igjen omsettes i jordisk gods – f.eks. kvinners verdi på ekteskapsmarkedet. Selvfølelse kan også være en viktig side av æresbegrepet, men det offentlige omdømmet er det aller viktigste. Rapporter fra mange hold tyder på at æresdrap er i oppsving. Det henger sammen med kvinners økte frigjøring, framveksten av fundamentalisme, og migrasjon. Unni Wikan forteller fra flere kjente rettssaker der æresdrap – eller ”denne hendelsen” som Fadimes far kalte sitt drap av datteren – har vært hovedtemaet. Får vi grep om æresbegrepet, kan vi bedre forstå, og dermed motarbeide, de krefter som kostet Fadime og andre unge muslimske kvinner livet.

 

Unni Wikan  er professor i sosialantropologi ved Universitet i Oslo og har i en årrekke forsket på og skrevet om ære.