Back to All Events

HøstRiss: Habbestad Kwetzinsky Brustad Prokofiev - Østre Fredrikstad Kirke

Utøverene Ingvild Habbestad (fiolin) og Joachim Kwetzinsky (klaver) urframfører ”sù∂” av årets profilkomponist hos nyMusikk Østfold, Karsten Brustad.
På konserten får han også framført ”Opus for Himmel og Jord” for samme besetning.Stykket er fra prosjektet ”Skulpturlandskap Nordland – en musikalsk dialog” fra 1999.

I tillegg vil Sergej Prokofievs sonate nr. 1 i f-moll for fiolin og klaver stå på programmet. Vi ønsker å knytte det nye verket ”sù∂” opp mot Prokofievs storslåtte sonate.

Ordet ”sù∂ ”er gammelnorsk og betyr sammenfelling av bord/treplanker, som i skipsside eller bordvegg, slik at kant ligger over kant. Stykket ”sù∂” for fiolin og klaver (varighet ca. 20 min.) vil være et helt selvstendig stykke, men kan også presenteres sammenfelt med Segej Prokofievs sonate nr. 1 for
samme besetning. Da spilles første del av ”sù∂” attacca etter 1. sats av Prokofievsonaten og andre del av ”sù∂” attacca etter 3. sats. Brustad vil benytte noe av Prokofievs materiale som ”sammenfellings-bord”, slik at det er mulig å oppfatte koblingen.

Han sier: «Jeg vil også tydeliggjøre klare forskjeller, ved bl.a. å anvende moderne
spilleteknikker som ikke finnes hos Prokofiev.»

Program:
Karsten Brustad: «Opus for himmel jord» for fiolin og klaver (1999)
Karsten Brustad: «sü∂» for fiolin og klaver (2016 – urframføring)
Sergej Prokofiev: «Fiolinsonate nr.1 f-moll op.80» (1946)