Back to All Events

Tyrkia - Litteraturhuset Fredrikstad

lørdag 29. oktober 2016
Klokken : 13:00 - 18:15

Pris: 250
Sal: Thygesen
Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad

Få land har figurert like mye i media de siste årene som Tyrkia. Landet, som under Kemal Atatürk gikk i en markant vestlig retning, har i de seneste årene under president Erdogan beveget seg mot islam – samtidig som Tyrkia også har vært aktuell som EU-medlem. Samtidig uttrykkes det bekymring for menneskerettighetssituasjonen i landet. I kjølvannet av kuppforsøket mot Erdogans regime i juli 2016 er over 60 000 mennesker arrestert.

Program

 13.00–13.45

Tyrkia har en lang og dramatisk historie. Det osmanske riket opplevde sin storhetstid på 1500- og 1600-tallet, da det omfattet hele Balkan og store deler av Sørøst-Europa og store deler av den arabiske verden fra Mesopotamia til Algerie. Det enorme ottomanske riket gikk i oppløsning etter første verdenskrig og dagens Tyrkia så sin form som republikk.  Historieprofessor Einar Wigen til å gi oss de store linjene i tyrkisk historie.

 14.00–15.00

Dagens Tyrkia, under president Erdogan, spiller en stadig mer sentral rolle. Som en regional stormakt på grensen mellom øst og vest er Tyrkia en viktig aktør, og utviklingen i landet kan bety mye for fremtidens geopolitiske forhold i Europa. Beveger Tyrkia seg mot Europa, eller vil landets nærme seg sine asiatiske naboer? Hvilke konsekvenser vil utviklingen i Tyrkia få for Europa? Tyrkia-ekspert Einar Wigen, forsker Nerina Weiss og seniorrådgiver Cecilie Hellestveit i samtale.

 15.15–16.00

Erdogan er over lang tid blitt kritisert fra en rekke hold for å kneble ytringsfriheten, undergrave pressefriheten og sette domstolene til side. Brudd på vanlig rettspraksis er daglig kost i Tyrkia med oppsigelser av kritiske journalister, søksmål, sensur og rettspålagte taushetsplikter. Samtale mellom forfatter og forkjemper for ytringsfrihet Eugene Schoulgin og Anders Heger.

16.15–17.00

I 1922 fant en tvungen folkeforflytningen mellom Tyrkiaog Hellas sted. Hele byer ble tømt. 1,6 millioner mennesker ble tvunget på flukt. Traumet er fortsatt en levende del av grekernes og tyrkernes bevissthet, og noen av dem som ble direkte berørt, lever ennå. Forfatter og journalist Stian Bromark i samtale med Tyrkia-ekspert Einar Wigen og Anders Heger.

17.15–18.00

Ece Temelkuran er en tyrkisk journalist, politisk kommentator og forfatter. Hun har vært tilknyttet en rekke aviser og også arbeidet i tyrkisk fjernsyn. Temelkuran har utgitt tolv bøker, hvorav to er oversatt til engelsk. Hun debuterte som romanforfatter i 2010.

 Temelkuran er utdannet jurist og har publisert en rekke regimekritiske tekster. Hun står i fare for å bli arrestert av tyrkiske styresmakter.

Disse kommer: 

Einar Wigen er postdoc-stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, der han er tilknyttet forskningsprosjektet Synchronizing the World. Han disputerte for doktorgraden i 2014 med avhandlingen International Relations: A History of Conceptual Entanglements between Europe and Turkey – en begrepshistorie av sammenfletningen mellom tyrkisk og europeisk politisk språk.

Einar Wigen følger tyrkisk politikk tett, og opptrer regelmessig i norske medier når Tyrkia når nyhetsbildet.

 

Cecilie Hellestveit har sin bakgrunn i internasjonal rett, konfliktstudier og Midtøsten-studier. Hun har en doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet ved PRIO og Norsk senter for menneskerettigheter og ved flere institusjoner utenlands. Hun er nå seniorrådgiver ved International Law and Policy Institute og er en mye brukt kommentator i kringkasting og presse.

 

 

Nerina Weiss har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet med avhandlingen Ambivalent Victims: Conflict, Gender and Expressions among Kurdish Activists in Eastern Turkey og arbeider som forsker ved FAFO.

 

 

 Eugene Schoulgin er forfatter, arkeolog, ytringsfrihetsforkjemper og statsstipendiat. Han sitter i styret for P.E.N. International og har bodd åtte år i Istanbul. Han debuterte i 1970 med romanen Kaninburene. Hans seneste utgivelse er novellesamlingen Pike med ferskener (2006).

 

 

Anders Heger er skribent, forlegger og forfatter. Han er seniorredaktør i dokumentaravdelingen i CappelenDamm og har utgitt en rekke biografier, blant annet over Thorbjørn Egner og Agnar Mykle. Han sitter i styret til norske P.E.N. og P.E.N. International.

 

 

Stian Bromark er forlagsredaktør, forfatter, kritiker og journalist. Fra 2012 til 2015 var han debatt- og kommentarredaktør i Dagsavisen og er i dag ansvarlig redaktør i nettmagasinet Agenda Magasin. Han er forfatter av en lang rekke bøker, blant dem biografien over Sigurd Evensmo. Hjemreiser er hans seneste utgivelse.