Back to All Events

OM Å SKRIVE OM SIN EGEN FAMILIE - Litteraturhuset Fredrikstad

Mandag 24. oktober 2016
Klokken : 19:00 - 20:00

Pris: Gratis
Sal: Thygesen
Arrangør: Høgskolen i Østfold

Våren 2016 debuterte Hild Haaheim som romanforfatter med boka Nordnorsk julesalme Med utgangspunkt i sin egen familie, vever forfatteren Finnmarks historie sammen med livene til enkeltmennesker som har hatt sitt liv og virke i fylket fra 1880-åra og fram til vår tid.

I presentasjonen på Litteraturhuset Fredrikstad vil forfatteren snakke om selve skriveprosessen. Hun vil ta opp utfordringer, avveininger og vurderinger som ble foretatt underveis i skrivingen. Hun vil snakke om kilder, om forholdet mellom fiksjon og virkelighet, om fortellergrep og om arbeid med språket.

Fredriksstad Blads anmelder mente at Haaheim hadde skrevet en «Medrivende slektshistorie fra nord i landet» og ga boka terningkast 5.

 Hild Haaheim er høgskolelektor og underviser i kommunikasjon og norsk ved Høgskolen i Østfold.