Back to All Events

Harald Hardråde - Litteraturhuset Fredrikstad

Da Harald Hardråde falt på Stamford Bridge i 1066, var vikingtiden over. Hans forsøk på å erobre England ble norske vikingers siste, dristige tokt. Jan Ove Ekeberg bruker historiske skikkelser og hendelser i sin nye spenningsroman. Hva er sant, og hva er oppdiktet?

Forfatter og journalist Jan Ove Ekeberg og Hans Jacob Orning, professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO, møtes til samtale om Harald Hardråde, vikingtiden og europeisk historie.